ANEXA 1 la Contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. ............. din data ..........................
 
      Calatorul/reprezentantul Calatorului, domnul/doamna ................................................................................, declara ca Agentia de turism organizatoare, respectiv societatea ..................................................................., cu sediul in ..........................................., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. .........................................., titular al licentei de turism nr................................., asigurare de insolvabilitate ................................................................................ prin intermediar: societatea TROPICAL TOUR SRL, cu sediul in Str. Felix Aderca, nr.5, bl.2, sc.A, ap.1, Craiova, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/473/2001, avand cod de inregistrare fiscala RO14092241, cont bancar RO16BACX0000001435352000 deschis la UNICREDIT BANK, tel. 0251412035 /0251412036, email office@tropicaltour.ro, site web www.tropicaltour.ro, titulară a Licenţei de turism nr. 1294 , pentru Agenţia de Turism TROPICAL TOUR, , reprezentata prin BADEA ALEXANDRU, in calitate de Manager i-a facut, inainte de incheierea Contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, informarea de mai jos si i-a transmis toate celelalte date necesare pentru incheierea Contractului in deplina cunostinta de cauza, dupa cum urmeaza:
Combinatia de servicii de calatorie pusa la dispozitia dumneavoastra este un pachet in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Prin urmare, veti beneficia de toate drepturile UE care se aplica pachetelor. Societatea ........................................ in calitate de Agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu. In plus, conform legislatiei, societatea detine protectie pentru a va rambursa platile si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine insolventă. Drepturi principale in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018:
-calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii Contractului privind pachetul de servicii de calatorie.
- exista intotdeauna cel putin un comerciant care raspunde pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in Contract.
- calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
- calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare
- pretul pachetului poate fi marit numai daca cresc costurile specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in Contract, si in orice caz nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, calatorul poate inceta Contractul. In cazul in care agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.
- calatorii pot inceta Contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare si, dupa caz, la o despagubire.
- calatorii pot inceta Contractul fara plata unei penalitati de incetare, inainte de inceperea executarii pachetului, in circumstante exceptionale, de exemplu in cazul unor probleme grave de securitate la destinatie care sunt susceptibile de a afecta pachetul in plus, calatorii au posibilitatea de a inceta Contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvate si justificabile.
- in cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta Contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu Contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar agentia de turism organizatoare nu remediaza problema, calatorii au de asemenea dreptul la o reducere a pretului si/sau la plata unor despagubiri pentru daune in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate sau sunt executate in mod necorespunzator.
- agentia de turism organizatoare trebuie sa ofere asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.
- in cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa, platile vor fi rambursate.
In cazul in care agentia de turism organizatoare intra in insolventa dupa inceperea executarii pachetului, iar transportul este inclus in pachet, repatrierea calatorilor este garantata. Agentia de turism organizatoare ............................................. are licenta de turism..................................si polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria .................................................. valabila pana la data de ..........................................​ emisa de catre................................... cu sediul in..............................................., tel. ................................. , email ............................... Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism.................................... . Calatorii pot contacta aceasta entitate sau, dupa caz, autoritatea competenta - Ministerul Turismului - Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, e-mail: registratura@mturism.ro, in cazul in care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei agentiei de turism organizatoare.
In sensul prezentului formular prin agentie de turism organizatoare se intelege agentia de turism organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentia de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233
De asemenea, Calatorul a primit de la Agentia de turism organizatoare si urmatoarele informatii:
a) Principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie:
- destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, agentia de turism organizatoare si, dupa caz, agentia de turism intermediara informeaza calatorul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere;
- locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie;
- serviciile de masa oferite;
- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului;
- daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate calatorului ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului;
- daca posibilitatea calatorului de a beneficia de alte servicii de calatorie depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective;
- situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea calatorului, informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile calatorului;
- numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (5) lit. e) din OG nr. 2/2018 inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea Contractului, daca nu se intruneste acest numar;
Toate aceste detalii se pot regasi in detaliile pachetului comercializat, in Contract, in programul detaliat sau orice alta anexa aferenta produsului comercializat.
b) Pretul total al pachetului de servicii de calatorie este de .............................................
c) Conditii si modalitatile de plata. Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul Contractului sau in anexa aferenta produsului comercializat. Calatorul are obligatia sa achite 30% din pretul total al pachetului de servicii in termen de 24 de ore de la incheierea prezentului Contract, iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de plecarea in calatoria turistica/inceperea programului turistic. Daca prezentul Contract este incheiat cu mai putin de 21 zile, pretul total va fi achitat integral la data semnarii Contractului. Acestea sunt conditiile standard insa vor fi inlocuite de cele communicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive. Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze Contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
d) Informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie.
e) Informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta Contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism organizatoare.
f) Informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii Contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.
Calator/reprezentantul Calatorului ................................
 
 
CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE
Nr. ....................... din data ...........................
 
I. Partile Contractante
     Societatea ....................................., cu sediul in..........................................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................................................, avand cod de inregistrare fiscala.................................................., cont bancar .......................................... deschis la ......................................, tel. ................................................, email ..................................................., titulară a Licenţei de turism nr. ........................................... , pentru Agenţia de Turism ........................... asigurare de insolvabilitate ........................................................, în calitate de ORGANIZATOR, denumita in continuare “Agentia de turism organizatoare”, prin intermediar, societatea TROPICAL TOUR SRL, cu sediul in Craiova, str. Felix Aderca, nr.5, bl.2A, ap.1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/473/2001, avand cod de inregistrare fiscala RO14092241, cont bancar RO16BACX0000001435352000 deschis la UniCredit Bank, tel. 0251412035 /0251412036, email office@tropicaltour.ro, site web www.tropicaltour.ro, titulară a Licenţei de turism nr. 1294 , pentru Agenţia de Turism TROPICAL TOUR asigurare de insolvabilitate s Seria BN nr. 000002043 / 10.12.2019 - 09.12.2021 - City Insurance S.A, reprezentata prin BADEA ALEXANDRU, in calitate de Manager,
     si Calatorul/reprezentantul Calatorului, domnul/doamna ........................................ , denumit in continuare “Calatorul”, au convenit la incheierea prezentului Contract, denumit in continuare “Contractul”.
 
II. Obiectul Contractului
2.1. Il constituie vanzarea de catre Agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii de calatorie compus din mai multe servicii de calatorie astfel cum sunt inscrise si detaliate in anexele prezentului Contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
2.2 Rezumatul Contractului: serviciile de calatorie care fac obiectul prezentului contract se regasesc la Anexa 2 denumita in continuare BON DE COMANDA REZERVARE SERVICII TURISTICE.
2.3 In momentul incheierii Contractului, Calatorul are posibilitatea de a alege sa incheie si asigurarea facultativa (medicala, storno sau travel) care sa acopere costurile incetarii Contractului din proprie initiativa sau costurile de asistenta medicala, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, boala sau deces. Acesta isi manifesta urmatoarele optiuni, prin scrierea numelui in clar si semnatura.
 
NU doresc sa inchei      □ asigurare storno      □ asigurare medicala      □ asigurare travel
 
DORESC sa inchei asigurare
□ storno, pentru calatorii: .......................................................................................................
□ medicala, pentru calatorii: ...................................................................................................
□ travel, pentru calatorii: ...........................................................................................................
 
Semnatura: Calatorul/reprezentantul Calatorului …………………………………………………..
 
2.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență, în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, ori Comitetului Național pentru Situații de Urgență a emis reglementari sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts si https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19?limit=10&limitstart=0. In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul sejurului turistic, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie, prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin semnarea prezentului contract, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca in nicio situatie acestea nu vor putea fi imputate Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare, astfel in situatia in care pachetul de servicii de calatorie poate fi in mod rezonabil executat, orice anulare poate interveni cu respectarea prevederilor Cap. VI.
III. Pretul si modalitatile de plata
3.1 Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descrise mai sus este de ........................................
3.2 Pretul mentionat include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii Contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul in baza prevederilor din cuprinsul prezentului Contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva; enumerarea este doar exemplificativa.
3.3 Plata serviciilor de calatorie aferente Contractului se poate efectua in valuta specificata in Contract sau in RON la cursul de referinta a BNR+2% din ziua platii.
3.4 Modalitati de plata. Plata se poate face in EUR sau in RON, cash sau cu card la unul dintre sediile Tropical Tour.
Pachetele se pot achita si astfel:
- plata online prin platforma Netopia Payments;
- prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura;
- link de plata – PayU;
Plata serviciilor de calatorie interne (pentru Romania) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
 
IV. Termene de plata
4.1 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, anexa aferenta produsului comercializat, Anexa 2 denumita in continuare BON DE COMANDA REZERVARE SERVICII TURISTICE.
4.2 Conditiile standard sunt: la inscriere se achita un avans de 30% din pretul pachetului, urmand ca plata finala sa se faca cu pana la 21 de zile inainte de plecare. Insa acestea vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 4.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta sau anexele Contractului.
4.3 Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare respectiv intermediare sa rezilieze Contractul fara notificare in prealabil si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
 
V. Conditii Generale
Agentia de turism organizatoare .........................................., cu sediul in ....................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..................................., avand cod de inregistrare fiscala ................................................, cont bancar ................................................... deschis la ............................................., tel. ..................................., email ..................................., titulară a Licenţei de turism nr. ............................................... , pentru Agenţia de Turism .......................................... asigurare de insolvabilitate ............................................, valabila pana la data de ........................................................ emisa de catre Societatea de Asigurare-Reasigurare .................................................... cu sediul in ............................................., tel. ............................................ , email .........................................​. Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism organizatoare .........................................
 
VI. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism organizatoare
6.1 Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor Contractate in conditii normale si la timp.
6.2 Agentia de turism organizatoare se obliga sa informeze Calatorul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
6.3 Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul de calatorie in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica Calatoriidaca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
6.4 Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in Contract. In situatia in care programul de calatorie a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
(i) În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism organizatoare care derulează programul turistic, poate modifica orele de zbor. Prin urmare, agenţia de turism organizatoare nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de calatorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2014 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând Contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
(ii) În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
6.5 Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile Calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.
6.6 Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale Contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare.
6.7 In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului Contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale Calatorului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar Calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze Contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare va comunica Calatorului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse Contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea calatoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare. Calatorul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca modificarile propuse de Agentia de turism organizatoare sunt acceptate si nu mai poate inceta Contractul sau solicita vreo despagubire.
6.8 In cazul in care Calatorul opteaza pentru incetarea Contractului, Agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama Calatorului, in aceeasi valuta, cash sau prin OP in termen de 14 zile de la data incetarii Contractului.
6.9 In cazul in care Calatorul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.
6.10 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse Calatorului de aceste intarzieri.
6.11 Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului de calatorie din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
6.12 Agentia de turism organizatoare are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul urmatoarele tipuri de informari:
- de confirmare/modificare hotel, daca pachetul Contractat nu este cu confirmare imediata
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial
- de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.
Informarile de plecare se transmit automat din sistem cu 3 zile inainte de inceperea pachetului de servicii de calatorie.
In intelesul prezentului Contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).
 
VII. Drepturile si obligatiile calatorului
7.1 Calatorul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului Contract, Calatorul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
7.2 Pretul, continutul si programul pachetului de servicii de calatorie pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui Contract. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea "Pretul nu include", acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori. In masura in care pachetul de servicii de calatorie cuprinde servicii de calatorie furnizate de alti prestatori carora li se aplica termenii si conditiile stabilite de acestia din urma, Agentia de turism organizatoare va informa in acest sens Calatorul in prealabil cu privire la aceste aspecte, Agentia de turism neputand fi tinuta raspunzatoare pentru modul de executare a acestor servicii. Daca reglementarile internationale obligatorii la nivelul Uniunii Europene limiteaza raspunderea pentru un furnizor de servicii de calatorie care presteaza un serviciu dintr-un pachet de servicii de calatorie vandut de Agentia de turism organizatoare, aceleasi limitari sunt aplicabile si pentru Agentia de turism organizatoare.
7.3 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile Contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
7.4 Calatorul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc., conf. articolului 2.3 din prezentul Contract. Pretul, modalitatile de incheiere si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare si vor fi prezentate de catre reprezentantii agentiei.
7.5 Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada preContractuala, urmand a fi incluse in Contract, daca sunt acceptate de Agentia de turism organizatoare. Nicio cerinta speciala a calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in Contract.
7.6 In cazul in care Calatorul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte Agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea pachetului, iar Agentia de turism organizatoare trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacanate, luand in considerare nevoile acestuia.
7.7 In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere Contractul privind pachetul de servicii unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile Contractului respectiv, dupa ce notifica in scris Agentia de turism organizatoare cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. Agentia de turism organizatoare informeaza persoana care transfera Contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transfera Contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat Contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer. In cazul in care Agentia de turism organizatoare nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa tranfere Contractul aceste sume de bani, Contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire. Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul Contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilorde calatorie, atat Calatorul cedent cat si cel care preia Contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea Contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea Contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.
7.8 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
7.9 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.
7.10 Calatorul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile Contractuale.
7.11 Calatorul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie.
7.12 Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din Contractul cu Agentia de turism organizatoare, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
7.13 Agentia de turism organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, cu 3 zile inainte de plecare. Calatorul se obliga sa anunte Agentia de turism organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului Contract, si anume e-mail .............................. si telefon ................................................ Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism organizatoare pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.
 
VIII. Modificarea pretului Contractului
8.1 Pretul pachetului de servicii de calatorie este stabilit prin Contract. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de Contract sau orice element principal ce face obiectul Contractului, la cererea titularului din Contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata Calatorului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
8.2 Dupa incheierea Contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in Contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite Calatorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului.
 
IX. Modificari, retrageri, anulari
9.1 Calatorul poate inceta Contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care Calatorul inceteaza Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
9.2 Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de Contract sau orice alt element principal ce face obiectul Contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
9.3 Conditiile de anulare difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul Contractului sau in anexa aferenta produsului vandut.
Conditiile standard sunt:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea.
Conditiile strandard vor fi inlocuite de cele comunicate mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile cele mai restrictive pentru Calator, respectiv cele mai favorabile pentru Agentia de turism organizatoare.
9.4 Agentia de turism organizatoare poate inceta Contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi Calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in Contract, iar Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe Calator cu privire la incetarea Contractului in termenul stabilit in Contract, dar nu mai tarziu de:
- 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) Agentia de turism organizatoare nu poate executa Contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza Calatorul cu privire la incetarea Contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
9.5 Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor de calatorie, Calatorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
In cazul in care Calatorul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a Contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii de calatorie se va face de catre compania de asigurare, daca acesta, respectiv calatorul, a incheiat o astfel de asigurare storno.
9.6 Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in Contract, Agentia de turism organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in Contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie. Calatorul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in Contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.
9.7 Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din Contract.
9.8 In cazul in care din motive independente de Agentia de turism organizatoare, Calatorul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet, Agentia de turism organizatoare va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.
 
X. Reclamatii si litigii, asistenta calatorilor si raspunderea Contractuala
10.1 In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie Contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, respectiv mandatare, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai Agentiei de turism organizatoare).
10.2 Atat Agentia de turism organizatoare, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Calatorul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice Calatorului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia de turism organizatoare nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
10.3 In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de Calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediata;
b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Calator, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
10.4 Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre Calator.
10.5 Calatorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:
a) este imputabila Calatorului;
b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de Calatorie incluse in Contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;
c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
10.06 Prin prezentul Contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata Calatorului, nu poate depasi valoarea Contractuala a serviciilor de calatorie prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.
10.7 In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului Contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. De asemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
10.8 Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de sediul Agentiei de turism organizatoare.
10.9 Agentia de turism organizatoare acorda asistenta Calatorului aflat in dificultate prin
(i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si
(ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea Calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
10.10 Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, Calatorul poate folosi urmatoarele date de contact: Agentia intermediara: telefon 0251412035 /0251412036, e-mail: office@tropicaltour.ro
 
XI. Clauze finale
 Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. Acesta poate suferi modificari impuse de noua legislatie.
Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (programul turistic, detaliile serviciilor de calatorie, pret, toate celelalte informatii) si sunt de acord cu ele.
 
Agentia de turism,
Tropical Tour SRL
 
Reprezentant, 
...............................................
Calator,
..........................................